Armenia TV

Armenian

Արմենիա Թի-վի - Ամենավարկանիշային հեռուստաընկերությունը Հայաստանում, թեմատիկ ուղղվածությունը՝ տեղեկատվական, հասարակական, քաղաքական, երաժշտական, սպորտային, երիտասարդական, ժամանցային հաղորդումներ

About Armenia TV

The highest TV ratings, news programmes, social and political surveys, dozens of youth targeted shows, as well as musical, sports and entertainment programmes on Armenia TV.

We use cookies for service personalization, improvement of your browsing experience and other purposes in accordance with our Privacy Policy. By interacting with this site, you agree to our use of cookies.

Agree